was successfully added to your cart.

Jak umożliwić dodawanie obrazków w komentarzach (wordpress).

Można to zrobić przez edycję kses.php, która znajduje się w pliku wp-includes/kses.php,
dodaj w okolicy linijki 470 następującą frazę.

$allowedtags = array(

‚img’ => array(
‚src’ => true,
‚alt’ => true,
),

to na pewno umożliwi dodawnie grafiki i obrazków w komentarzach wordpress.