was successfully added to your cart.

Jak wyłaczyć wpadmin linuxpl.com

w pliku .htaccess – należy dopisać linijki:

<FilesMatch „wp-login.php”>
Satisfy Any
</FilesMatch>