was successfully added to your cart.

Ustawienie właściwych wysokości marginesów w DIVI theme

Design templatki Divi – zakłada zbyt wysokie wiersze – tzw. row height.

.et_pb_section {
padding: 50px 0px;
position: relative;

}

lepiej zmienić na

.et_pb_section {
padding: 10px 0px;
position: relative;

}