was successfully added to your cart.

Zmiany na stronie firmy zajmującej się szkoleniami w branży IT

1. Wprowadzenie większej przerwy między wierszami: „pracy w IT” a (..)
2. W tabelach z terminami proszę o 3 wiersze z terminami (aktualnie są
dwa).
3. W module (..) wiersze są dłuższe niż w module (..) i przez to część
tekstu nachodzi na obraz i jest mało czytelna. Może poproszę o to aby
szerokość wiersza w tym module była podobna do szerokości wiersza w module
(..)
4. Zdjęcie, które umieściłam do kontaktu jest duże i nie mam narzędzi
żeby je uciąć. Zajmę się typ później, ale prosiłabym trochę przeorganizować
moduł z kontaktem:
5. Środkowa część gdzie jest możliwość wysyłania maila, proszę aby na
górze umieścić dane kontaktowe:

6. Pod danymi kontaktowymi – wysyłanie maila

7. „Skontaktuj się z nami bez zmian”, tylko proszę trochę obniżyć.
Zależy mi na tym aby druga i trzecia kolumna w module kontakt wyrównana
była ze zdjęciem.